Przeglądy techniczne

   PRZEGLĄDY TECHNICZNE
  • badania bezpieczeństwa
  • badania poprawności funkcjonowania
  • badania pola elektromagnetycznego
  • konserwacja urządzenia
  • kalibracja
  • legalizacja
Przeglądy techniczne Aparatury

Zakłady Techniki Medycznej Innovations wykonują profesjonalne przeglądy techniczne aparatury medycznej, dokonujemy badań bezpieczeństwa , badań poprawności funkcjonowania , badań pola elektromagnetycznego, konserwacji urządzenia , kalibracji , legalizacji i innych oraz potwierdzamy pisemnie obecny stan sprawności i bezpieczeństwa aparatury oraz osprzętu.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa sprzętu medycznego, personelu i pacjentów nasza firma nabyła wysoce specjalistyczne urządzena pomiarowe, odpowiadające wymogom normy bezpieczeństwa dot. medycznych urządzeń elektrycznych. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie określić stan bezpieczeństwa technicznego Państwa aparatury medycznej.

Rozwój techniki sprzyja wprowadzaniu nowych rozwiązań, także w zakresie urządzeń medycznych. Elektroniczny sprzęt medyczny, wykorzystywany zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce, może jednak stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2010 r. Użytkownicy wyrobów medycznych są zobowiązani do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę. Co dokładnie opisane jest w 11 rozdziale.

Kontrola techniczna aparatów jest bardzo ważna, gdyż jej brak zobowiązuje Użytkowników do poniesienia odpowiedzialności za ewentualny incydent medyczny mogący spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Regularnie wykonywane przeglądy techniczne i konserwacje pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

AUTORYZOWANY SERWIS I GWARANCJA

Dzięki autoryzacji naszych serwisów, jesteśmy doceniani przez producentów sprzętu medycznego, co daje Państwu pewność niezawodnej obsługi.

Szczególnie polecamy zawarcie z nami umowy na stałą opiekę techniczną aparatury. Przy zawarciu z nami takiej umowy otrzymują Państwo te same prawa jak podczas gwarancji aparatury medycznej lub dodatkowo prawa rozszerzone, wyszczególnione w umowie o stałą opiekę techniczną.